Terug naar de nieuws pagina

Restauratie toren Lemmer afgerond

2 november 2017

Vanwege restauratie was de ‘Lemster Toer’ van sptember 2017 tot eind januari 2018 ingepakt. De blauwe ‘verpakking’ van de bouwsteigers is dus inmidels verdwenen. Daarmee is het vertrouwde beeld van de 'Lemster Toer' terug van weggeweest. Ook de webcam gericht op het Lemster Dok doet het weer als vanouds. Info: https://oudlemmer.nl & http://webcamlemmer.nl

Het grootste deel van de werkzaamheden bestond uit het herstel van het voegwerk. Daarnaast kregen de balustrades, daken en dakhelm een opkapbeurt. Uitvoering was in handen van Restauratiebedrijf Sytse Douwe van der Vegt, in begeleiding met De J.O.N.G.-architecten. Opdrachtgever was de Stichting Behoud Rijksmonumenten (BRM)*.

*De Stichting Behoud Rijksmonumenten (BRM) is werkzaam binnen de gemeente De Fryske Marren. De organisatie is verantwoordelijk voor de instandhouding van de Rijksmonumenten in de voormalige gemeenten Lemsterland, Skarsterlan en Gaasterlan-Sleat. Uitzondering vormen de objecten die dagelijks in gebruik zijn bij de gemeente, waaronder bruggen en sluizen.