Terug naar de nieuws pagina

Proef brugtijden Lemmer loopt door in 2016

17 februari 2016

Sinds mei vorig jaar loopt er een proef met brugtijden in Lemmer. Deze wordt tot nader order voortgezet in 2016. Hiermee wil de provincie het verkeer over de N359 in Lemmer beter laten doorstromen en de veiligheid op het water verbeteren.  Meer info:  http://www.fryslan.frl/traverselemmer

Wat gebeurt er?

• De provincie bedient de Zijlroedebrug in ieder geval één keer per halfuur. Bij grote drukte op het water wordt de brug vaker bediend.

• De openingstijden van de Zijlroedebrug, Flevobrug, Oudesluisbrug en de Lemstersluis worden op elkaar afgestemd.

• Boten die voor de Zijlroedebrug moeten wachten, kunnen bestaande kades gebruiken als wachtvoorziening. Borden geven dat aan

Ook de rondweg zelf wordt aangepakt. Op Woensdag 9 maart 2016 is een presentatie van de plannen met de rondweg, van 17.00 tot 20.00 uur in It Baken, Wiepke Hofstraat 2 in Lemmer.

Zie voor brugopeningstijden in en rond Lemmer: http://www.hartvanlemmer.nl/vaarseizoen-2016-van-start-met-pasen/

Foto: provincie Friesland