Terug naar de nieuws pagina

Opwaardering Woudagemaal bij 100-jarig bestaan in 2020

10 maart 2021

In oktober 2020 bestond het Woudagemaal in Lemmer 100 jaar, maar dat betekent niet de tijd er stil staat. Nieuwe tijden vragen nu eenmaal om nieuwe ideeën. Dat betreft vooral de omgeving, want het authentieke interieur van deze Kathedraal van Stoom blijft natuurlijk zoals het is. Wel komen er natuurpaden rond het UNESCO-monument. Daarnaast is er een andere ingang, aan het begin van het terrein in een van de huidige woningen. Op het programma staat ook de metamorfose van de expositie in het bezoekerscentrum.

Klaar voor toekomst
Doel van de nieuwe plannen is dit Friese icoon van het waterbeheer ook in de toekomst aantrekkelijk te houden voor belangstellenden. Bovendien wordt gekeken naar een betere verbinding met het centrum van Lemmer. De renovatie kost €560.00,-. Financiers zijn de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Provinsje Fryslân, gemeente De Fryske Marren, de Stichting Ir. D.F. Woudagemaal en Wetterskip Fryslân.