Terug naar de nieuws pagina

Discussie over finale SKS Skûtsjesilen in Lemmer

28 februari 2020

Het SKS-kampioenschap skûtsjesilen verdient een mooier einde. Dat vindt de commissie van het Ljouwerter skûtsje. De Leeuwarder commissie wil het idee delen, om de wedstrijd bij Sneek te verplaatsen naar de tweede woensdag en het SKS-kampioenschap te eindigen in Lemmer. De winnaar zou dan in Lemmer gehuldigd worden. Deze discussie start op de algemene ledenvergadering van de SKS op zaterdag 7 maart in Woudsend.

Meer spektakel
Volgens voorzitter Johan Haringsma van het Ljouwerter skûtsje verdient de SKS een mooiere huldiging. ,,Juist voor een publieksevenement dat de wereld overgaat past een groter spektakel voor een groter publiek.’’ ,,Tijdens de tweedaagse in Lemmer zijn er duizenden mensen die de wedstrijden volgen. Hoe mooi zou het voor hen zijn om vrijdagmiddag het feestje met de kampioen mee te vieren.’’

Niet op kort termijn
Sinds 1959 wordt de finale altijd bij Sneek gezeild. De huldiging van de SKS-kampioen is daar op het Starteiland, op het voordek van het winnende skûtsje. Haringsma ziet dat daar enkele tientallen mensen op af komen. Ook botsen de belangen daar soms, omdat tijdens of vlak na de SKS ook de Sneekweek wordt gezeild. In Lemmer zag hij vorig jaar bij de IFKS hoe in de havenkom bij de oude sluis het einde van het kampioenschap werd gevierd. Haringsma: ,,Wij willen echt niet voor dit jaar of direct voor volgend jaar de volgorde aanpassen, maar we willen de discussie op gang brengen en het draagvlak onder de leden peilen.’’

Huidige wedstrijdvolgorde vastgelegd tot 2026
De SKS besloot in 2016 om de zeilvolgorde voor 10 jaar vast te stellen. Voorzitter René Nagelhout van de SKS ziet niets in aanpassing. Hij blijft bij de afspraak. ,,Wy binne der no ek gjin foarstanner fan om de folchoarder oan te passen, mar it kin gjin kwea om fan de leden te hearren hoe’t sy deroer tinke.’’ Om die reden wordt er niet gestemd over het verzoek van Leeuwarden, maar behandeld als een ingekomen stuk.

Complete artikel:
https://www.lc.nl/friesland/Wordt-de-SKS-finale-straks-bij-Lemmer-gezeild-Nieuwe-discussie-over-wedstrijdvolgorde-sk%C3%BBtsjesilen-25386006.html?fbclid=IwAR1WMcVm0JHV9nsxB_g2ZYVoBfnb3qYItZRGYEiJT-sirZryY07NpSXl8TA